Stichting PAWW

De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Werknemers ontvangen bij werkloosheid minder lang een uitkering. Om dit op te vangen is de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) ontwikkeld door de sociale partners. Voor de uitvoering van de regeling en het financieel beheer is de Stichting PAWW opgericht; de bestuurders zijn voorgedragen door werkgevers- en werknemersorganisaties.

 

Logo concept

Met de start van de PAWW was het ontwikkelen van de visuele identiteit één van de onderdelen in het omvangrijke traject. De aan te passen wetgeving en het brede speelveld aan stakeholders (werkgevers, werknemers, cao partijen, vakbonden en de diverse sectoren) maakte het begin van de stichting erg complex. Wel was er het verlangen om direct een professionele en duidelijke huisstijl te ontwikkelen. GSTALT werd gevraagd om mee te doen aan een pitch om onze visie op de uitstraling te delen.

 

Vanuit het bestuur waren de eisen voor het logo de volgende:

Logo eisen: Helder, eenvoudig en uitlegbaar
Logo sleutelwoorden: Rond, verbindend, krachtig, eenvoudig, fris, modern, warm, zakelijk, nuchter en down-to-earth

 

Vanuit die vraag is het ontwerp van het logo en het gebruik van de verschillende kleuren ontstaan. We hebben de kleuren gekoppeld aan de betekenis ervan. Elke kleur staat voor een van de stakeholders, welke samen betrokken zijn bij de PAWW regeling. Ook hebben we de impact laten zien van het gebruik van verschillende lettertypen waardoor heel duidelijk een voorkeur kon worden uitgesproken. Een uitgebreid proces om een ieder de mogelijkheid te geven zijn of haar feedback en voorkeur aan te geven.

 

Visuele identiteit

Vanuit het logo zijn de verschillende huisstijl- onderdelen ontwikkeld. Ook hebben we het beeldconcept bedacht waarbij mens en werk altijd centraal staan. We verzorgden daarna ook de beeldselectie, de beeldbewerking en we hebben de basis gelegd van de corporate beeldbank zoals deze nu gebruikt wordt.

 

Brandmanagement

Om de richtlijnen van het gebruik van de huisstijl voor andere externe partijen inzichtelijk te maken, hebben we de brand-guidelines ontwikkeld: een mooi en overzichtelijk document waarin alle richtlijnen duidelijk worden uitgelegd.

 

 

Opdrachtgever

Stichting PAWW

Werkzaamheden

Branding - Logo design - Merkconcept - Beeldconcept - Visual design - Marketing ondersteuning - Drukwerkbegeleiding